top of page

Vinogradi...

Slovenske gorice so ena najbolj individualiziranih krajin na Slovenskem.  Značilna so nizka slemena in griči, prekinjeni s številnimi rečnimi dolinami. Te se raztezajo od severozahoda proti jugovzhodu. Podolgovate, domala premočrtne rečne doline oblikujejo značilno pokrajino dolov. Ta krajinski tip Slovenskih goric je izpričan z imeni vasi, kot sta Jurovski Dol in Jakobski Dol. Vzdolž najdaljših in najširših dolov tečejo potoki in samo tod najdemo nekoliko večja strnjena naselja, sicer so kmetije na gosto razporejene v dolgih nizih po slemenih goric.

 

Obdelujemo 8 ha lastnih vinogradov, ki se razprostirajo na dveh gričih.

 

GEOLOŠKA SESTAVA TAL

GEOLOŠKA SESTAVA TAL

Geološko so Slovenske gorice del nekdanjega bazena Panonskega morja. Zgrajene so iz rahlo nagubanih, slabo sprijetih neogenskih morskih usedlin: peskov, glin in laporjev in na strmih pobočjih so zato pogosti usadi.

SEVERNI BREG

SEVERNI BREG

4,5ha Lega: vzhod, jugovzhod in jug Tla: na vrhu hriba lapor in ilovica, v nižjih legah prevaduje debelejša plast ilovice Sorte: Modri Pinot, Renski rizling, laški rizling, Traminec, Sivi pinot, Chardonnay, Kerner

JUŽNI BREG

JUŽNI BREG

3,5 ha Lega: jugovzhod, jug in jugozahod Tla: na vrhu hriba izrazit lapor, ki se mu v nižjih legah pomeša z ilovico Sorte: Rumeni muškat, Traminec, Kerner, Sauvignon

KLIMA

KLIMA

Prehodno panonsko celinsko podnebje. Značilen je temperaturni obrat, zato imajo pobočja in slemena v povprečju nekoliko višje temperature kot dna dolin, kar je odločilno za izbor kulturnih rastlin. Padavine: 900-1000mm letno.

MIKROKLIMA VINOGRADOV

MIKROKLIMA VINOGRADOV

Mikroklima igra pri pridelavi grozdja velik pomen. Pobočja vinogradov so srednje strma in obsijana s soncem čez cel dan, kar ugodno vpliva na zorenje grozdja. Vinogradi ležijo v pasu, kjer je manj padavin od povprečja Slovenskih goric, prav tako je na pobočjih zelo pogosto prisoten vsaj rahel veter, kar po naravni poti ščiti trto pred boleznimi. Značilne so mrzle do zmerne zime, vroča poletja ter tople jeseni z jutranjo meglo, kar pripomore k razvoju žlahtne plesni.

bottom of page